Stavebné bytové družstvo občanov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O nás

História

Bytové družstvo bolo ustanovené dňa 12.3.1960. V roku 1971 bolo zlúčené so Stavebným bytovým družstvom občanov v Jure pri Bratislave a so Stavebným bytovým družstvom pracovníkov pri OSP Bratislava vidiek so sídlom v Pezinku, Svojpomocným stavebným bytovým družstvom občanov v Báhoni. V roku 1977 zlúčené so Stavebným bytovým družstvom v Modre, so Stavebným bytovým družstvom ONV Bratislava vidiek. V roku 1978 zlúčené so Stavebným bytovým družstvom pracovníkov v poľnohospodárstve a lesníctve Bratislava vidiek. V roku 1981 zlúčené so Stavebným bytovým družstvom Malacky.

V súčasnosti spravuje Stavebné bytové družstvo so sídlom v Pezinku 10 438 bytových alebo nebytových priestorov . Pre svojich členov a pre vlastníkov bytov v bytových domoch družstvo zabezpečuje všetky plnenia spojené s užívaním bytov a údržbu bytových domov v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy a platnej legislatívy.

Predmet činnosti

 • výstavba bytov v družstevných domoch
 • údržba, opravy a rekonštrukcie bytového fondu
 • poskytovanie služieb spojených s bývaním svojich členov
 • výroba, predaj a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • vedenie účtovníctva
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • plynoinštalatérstvo
 • vodoinštalatérstvo
 • elektroinštalatérstvo
 • maliarske, natieračske a sklenárske práce
 • nájom a podnájom nebytových priestorov

Orgány družstva

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku má nasledovnú štruktúru orgánov družstva:


Zhromaždenie delegátov
 •  vrcholný orgán družstva sa schádza 1-2 krát do roka
 • menuje a odvoláva členov predstavenstva kontrolnej komisie
 • rozhoduje o najdôležitejších otázkach družstva
Predstavenstvo družstva
 • štatutárny orgán družstva
 • zastupuje družstvo navonok

Kontrolná komisia
 • kontroluje všetku činnosť v družstve
 • zodpovedá sa zhromaždeniu delegátov