Stavebné bytové družstvo občanov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

5 pravidiel kontroly ročného vyúčtovania

1. Sledovanie nákladov počas roka

Vyúčtovanie nákladov spojených s bývaním predstavuje rozdiel medzi zálohovou platbou a skutočnou spotrebou. "Tento rozdiel si môže každý vlastník bytu v dome priebežne počas roka sledovať a vyhnúť sa tak šoku pri ročnom vyúčtovaní," hovorí Zdenka Jurčáková, odborná konzultantka Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

Správne je, ak správca alebo spoločenstvo spotreby jednotlivých bytov každoročne sledujú a podľa skutočnosti potom nastavia aj koeficient rozpočítavania. 

"Mnohé byty v dome slúžia ako víkendové bývanie, kde vlastník vypne v priebehu týždňa vykurovanie a vykuruje ho sused na úkor svojej peňaženky. V takomto prípade je určite vhodnejší koeficient rozpočítavania tepla 60 ku 40 alebo 70 ku 30 (70 na plochu, 30 podľa pomerových rozdeľovačov)," Odborníci tvrdia, že aj pomer 90 ku 10 je pre vlastníka motivujúci.

2. Čo treba kontrolovať vo vyúčtovaní

Pri ročnom vyúčtovaní zálohových platieb za bývanie si vlastník bytu musí skontrolovať najmä počet osôb, plochu vykurovaného bytu a podiel plochy vykurovaných spoločných priestorov, stav meračov teplej a studenej vody, stav odpočtu pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov a odsúhlasený koeficient rozpočítavania nákladov na vykurovanie a rozúčtovanie jednotlivých služieb. Tie sú uvedené v zmluve o spoločenstve alebo v zmluve o výkone správy.

"Nemôže byť rozúčtovaný náklad napríklad na energiu spoločných priestorov na počet bytov, ak je v zmluve odsúhlasené rozúčtovanie na počet osôb

3. Najčastejší problém - vykurovanie a teplá voda

Najviac problémovou položkou je náklad na vykurovanie a teplú vodu, ktorý tvorí až 60 percent nákladov spojených s bývaním.

Namerané množstvo dodaného tepla na vykurovanie krát cena tvorí celkový náklad za dom. Ten sa rozdeľuje na fixné a variabilné náklady. Celková vykurovaná plocha v dome a namerané dodané množstvo tepla je výsledkom spotreby tepla na meter štvorcový vykurovanej plochy. Túto mernú jednotku si vlastník vynásobí vykurovanou plochou svojho bytu a podielu na SP. 

"To je príklad kontroly vlastníka pri nákladoch na vykurovanie tam, kde nie sú osadené pomerové rozdeľovače a náklady sa rozpočítavajú na vykurovanú plochu. Pri rozpočítavaní nákladov za vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov si vlastník skontroluje náklad podľa odsúhlaseného koeficientu rozpočítavania napríklad 50 ku 50, to znamená, že 50 percent nákladov sa rozpočíta podľa vykurovanej plochy a 50 percent nákladov podľa nameraných hodnôt jednotlivých meračov na radiátoroch."

Odborníčka hovorí, že dvojzložková cena dodaného tepla robí pri kontrole najviac problémov, pretože vlastník si nevie skontrolovať správnosť fixných a variabilných nákladov. Problémom je tiež uvádzaný údaj, napríklad regulačného príkonu v kW a namerané množstvo tepla v kWh. Prehľadnejšie a menej komplikované boli údaje uvádzane v GJ.

4. Vysoký nedoplatok

Z čoho vlastne vzniká vysoký nedoplatok pri ročnom vyúčtovaní za byt? Dôvodom môžu byť zle nastavené zálohové platby, najmä náklad na vykurovanie a spotrebu vody, či už studenej alebo teplej. Druhým dôvodom nedoplatku môže byť nepredvídaná vysoká spotreba vody, napríklad pri dlhodobejšej návšteve.

Nedoplatok môže vzniknúť aj pri vykurovaní, keď si vlastník rieši nadmerné teplo v byte vetraním a nie regulovaním cez termostatickú hlavicu na radiátore.

Chyba sa môže stať napríklad aj pri nesprávnom odpočte vodomerov, ale aj rozdeľovačov.

Nedoplatok môže vzniknúť aj pri nesprávnom počte osôb v byte.

Vysokú faktúru môže mať na svedomí aj zvýšený koeficient spotreby vody, napríklad nad hodnotu 1,2, čo môže spôsobovať čierny odber, úniky vody.

Chybu môže urobiť aj správca nesprávnym započítaním zálohových platieb alebo náklady na teplo môžu byť nesprávne rozpočítané, keď sa nevyúčtuje základná zložka odpojeným bytom z vykurovania v dome.

5. Ako riešiť vysokú faktúru

Zálohové platby správca môže podľa dohodnutých zmlúv a cien za dodávku služieb nastaviť v dome veľmi presne, ale čo nemôže predvídať, je práve spotreba vody nad rámec bežnej spotreby. Ak takáto situácia u vlastníka bytu nastane,

Vlastník môže u správcu alebo spoločenstva v rámci reklamácie riešiť zvýšené náklady a nedoplatok. Nedoplatok by mal v stanovenej lehote vyplatiť jednorazovo alebo sa dohodnúť s rozúčtovateľom na splátkovom kalendári.

Zdroj : TREND.sk